Statusgjennomgang ledelsessystem for informasjonssikkerhet

Hvordan står det til med ledelsessystemet for informasjonssikkerhet i din virksomhet? Er dere i gang med å bygge opp eller revidere ledelsessystemet? Har dere behov for innspill på hvilke områder som dere bør prioritere i det videre arbeidet? Move kan bistå med å kartlegge det virksomheten har i dag.

Etter en statusgjennomgang vil du få:

  • innsikt i tilstanden på informasjonssikkerhets- og personvernområdet sett fra et ledelsesperspektiv.

  • anbefalinger på tiltak. Anbefalingene kan brukes i det videre arbeidet med innføring, revisjon eller sertifisering av ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Vi gjennomfører en statusgjennomgang av ledelsessystemet, det operative sikkerhetsarbeidet og arbeidet med personvern. Gjennomgangen tar utgangspunkt i et kartleggingsverktøy som inneholder 22 fokuspunkter. Kartleggingen gjennomføres som felles fire timer workshop med dere.

Etter kartleggingen vil dere få overlevert en rapport som inneholder:
  • anbefalte tiltak for det videre arbeidet
  • en detaljert rapport fra kartleggingsverktøyet
Referanser til beste praksis:
  • IISO 27001:2017
  • GDPR artikkel 32 punkt 3, jf artikkel 40

Eksempel på resultater i kartleggingsverktøyet:

Statusgjennomgang ledelsessystem for informasjonssikkerhet 1
Statusgjennomgang ledelsessystem for informasjonssikkerhet 2
Statusgjennomgang ledelsessystem for informasjonssikkerhet - 3

Ønsker du å høre mer?
Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere med å gjennomføre en statusgjennomgang? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.