Objektlagring S3-as-a-Service

Rimelig og fleksibel langtids arkivering

Move_BaaS_DatasenterMove Objektlagring S3 as a Service (S3aaS) sørger for sekundær off-prem sikring av kundens data som er lagret i kundens datarom og/eller i skytjenester. Off-prem lagring av data er en viktig metode for å sikre seg mot tap av data, og blir ofte oversett inntil man trenger å gjenopprette data som har blitt borte eller korrupt. Tjenesten reduserer økonomiske konsekvenser av nedetid og gir samtidig beskyttelse mot fatale konsekvenser fra løsepengevirus-angrep (ransomware).

Tjenesten er basert på en avansert plattform bestående av markedsledende program- og maskinvare installert i Move sitt datasenter. Datasenteret for objektlagring er spredt på 3 lokasjoner for å kunne levere en tilgjengelighet på kopi av kundedata nesten uansett utfordring eller problem som måtte oppstå.

Kunden får tilgang til en off-prem installert plattform dedikert til lagring av sekundære data, hvor alle data er utilgjengelig for andre enn kunden selv og Move sitt driftspersonell. Data som er kryptert i tjenesten av kundens programvare vil ikke være mulig å lese i klartekst av andre enn kunden.

All programvare, fysiske servere og lisenser som inngår i tjenesten er inkludert. Kunden må selv besørge nødvendige lisenser til programvare som benyttes til å skrive/lese data til/fra tjenesten.

 

Object Lock for ytterligere sikring mot løsepengevirus

Move kan som opsjon til objektlagring (S3aaS) tilby en tjeneste kalt Object Lock. Denne tjenesten gjør det mulig å låse ned datasett skrevet til Move Objektlagring for et gitt tidsrom, f.eks. 60 dager. Data som låses ned på denne måten vil ikke kunne endres eller slettes i angitt periode. Dette kan sammenlignes med WORM teknologi som sikrer dataene meget godt. Absolutt ingen har mulighet til å endre på dataene i perioden de er låst ned. På denne måten sikres dataene godt mot for eksempel kryptovirus.

 

Objektlagring S3 er en del av Move sin tjenestekatalog for datalagring og backup-løsninger.