Innføring av ledelsessystem for informasjonssikkerhet

Ledelsessystem for informasjonssikkerhet bidrar til å beskytte informasjonsverdiene i virksomheten. En sertifisering av ledelsessystemet styrker virksomhetens omdømme, i tillegg til å skape tillit, trygghet og stolthet.

Et ledelsessystem for informasjonssikkerhet skal redusere virksomhetens sårbarhet ved å dokumentere og styrke virksomhetens retningslinjer, prosesser og prosedyrer for sikring av informasjon og tjenester. Sentralt står risikostyring, ledelse og sikkerhetskultur. De prioriterte områdene i informasjonssikkerhetsarbeidet er konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Move bistår deg og din virksomhet med rådgivning og prosjektledelse for innføring av ledelsessystem for informasjonssikkerhet (ISMS). En målsetning er å forberede virksomheten til å bli sertifisert etter kravene i ISO 27001.

Arbeidet organiseres i følgende faser:

 1. Prosjektoppstart, 2-3 dager:
  - Innføring i Ledelsessystem for informasjonssikkerhet
  - Utarbeide business case, styringsmodell, prosjektforslag og mål

 2. Planlegging, 4-6 dager:
  - Utarbeide løsningsforslag, prosjektplan, kommunikasjonsplan,
  - Etablere prosjektorganisasjon og møteplan
  - Informasjonsmøte med prosjektdeltakerne. Gjennomgang av løsningsforslag og prosjektplan.
  - Inngå avtale med sertifiseringsorgan – dersom sertifisering

 3. Prosjektgjennomføring, 90-120 dager: 500-1000 timer
  - Utarbeide dokumentmal, navnsetting og dokumenthode
  - Utarbeide dokumenter til komplett ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

 4. Kontroll, 8-10 dager:
  - Første internrevisjon (1 dag)
  - Første Ledelsens gjennomgåelse (1 dag)
  - Forberedelse til før-revisjon (1 dag)
  - Før-revisjon med revisor (1 dag)
  - Forberedelse av deltakerne og trening til sertifiseringsrevisjon (1 dag)
  - Revisjon med revisor fra sertifiseringsorgan (2 dager)
  - Lukking av avvik (1-2 dager)
  - Utarbeide handlingsplan (1-2 dager)

 5. Avslutning, 1-2 dager
  - Evaluering, sluttrapport og prosjektavslutning

Det er viktig at virksomheten tar eierskap til prosjektet, og bidrar inn med relevante ressurser. Prosjektorganisasjonen må inkludere virksomheten CISO eller informasjonssikkerhetsrådgivere.

Ønsker du å høre mer?
Ønsker du å vite mer om hvordan Move kan hjelpe dere med innføring av ledelsessystem for informasjonssikkerhet? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.