Aktuelt fra Move

Informasjon ifm krigen i Ukraina

Det usannsynlige har skjedd - land i Europa er i krig. Vi i Move tenker på alle de berørte og hvilken katastrofe dette er for hvert enkelt menneske som er i krigsområdene, og ønsker å bidra med midler til de som trenger det mest i Ukraina akkurat nå. Vi har derfor gitt et bidrag til Røde Kors sitt arbeid i Ukraina.

Krigen berører også handel, næring, eksport og transport og vi følger utviklingen tett for å sikre at vi er i forkant ved eventuelle konsekvenser for våre kunder og Move.
Vi ser at leveringstiden på noe IT-utstyr allerede er lenger enn vanlig. Økt skipsfrakt fra Kina og flyforbud over Russland er faktorer som påvirker dette. Vi har nær dialog med våre leverandører, og forsøker å få til en så forutsigbar leveringssituasjon som mulig.

Digital sikkerhetssituasjon og våre driftstjenester

Sikkerhetssituasjonen i hele verden er skjerpet, trusselaktiviteten i cyberspace har økt og vi følger det digitale risikobildet tett. Vi ber våre kunder gjøre det samme, iht Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Justis- og beredskapsdepartementets råd (sjekk NSMs sider for anbefalte tiltak https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/).

Move har gode systemer for å fange opp cybertrusler og har beredskapsplaner som iverksettes ved behov. Dette innbefatter tjenester til våre kunder som:

Kontakt oss om du ønsker at vi skal gjøre en vurdering av din bedrifts sikkerhetssystemer.

Har du akutt behov for assistanse med IT-sikkerhet, kontakt vår ServiceDesk på tlf 926 01 444, eller på e-post support@move.no

Siste innlegg

Se alle

Siste innlegg

Se alle

Hvordan endre fargebakgrunn i Windows og Teams?

Hvordan flagge e-post til to-do appen i Teams?

Fredagstipset: Bakgrunnsbilde i Teams