Aktuelt fra Move

Hva er object lock?

Ransomware (løsepengevirus) utgjør en av de største sikkerhetstruslene mot næringslivet. Overvåkingssentre hos nasjonale sikkerhetsmyndigheter og SOC-tilbydere (Security Operations Center) hevder at angrep skjer flere ganger i minuttet - og alt tyder på at angrepsaktiviteten bare vil øke i tiden fremover.

Derfor er det viktig å ha lagret dataene på en trygg måte, og ett av tiltakene for å hindre at data blir ødelagt eller kryptert av hackere er å "låse ned" sikkerhetskopiene med såkalt object lock teknologi. "Object Lock"-teknologien henger spesifikt sammen med objektlagring på Amazon S3 skytjeneste. Andre teknologileverandører tilbyr lignende tjenester, som f.eks Google Cloud Storage med Bucket Lock.

I Move sin portefølje av datalagring og backup-tjenester, tilbys objektlagring S3 som en tjeneste som innbærer sekundær off-prem sikring av kundens data som er lagret i kundens datarom og/eller i skytjenester. Tjenesten leveres fra Move sine 3 datasentre i Norge og på Move sin datalagringsplattform. 
Kunden får tilgang til en off-prem installert plattform dedikert til lagring av sekundære data, hvor alle data er utilgjengelig for andre enn kunden selv og Move sitt driftspersonell. Data som er kryptert i tjenesten av kundens programvare vil ikke være mulig å lese i klartekst av andre enn kunden. 

Som opsjon til objektlagring S3 kan man låse ned dataene med Object Lock i definerte tidsrom, f.eks 90 dager. Nedlåsingsperioden bør vurderes ut fra hvor langt tidsrom man beregner man trenger for å oppdage ondsinnet kode i produksjonsmiljøet. Data som låses ned på denne måten vil ikke kunne endres eller slettes i den definerte perioden. Dette kan sammenlignes med WORM teknologi (write once read many) som sikrer dataene meget godt. Absolutt ingen har mulighet til å endre på dataene i perioden de er låst ned.  På denne måten sikres dataene godt mot for eksempel kryptovirus. 

Med den eskalerende trenden av kryptovirus-angrep mot virksomhetens backup bør object lock teknologi inngå som en del av sikkerhets- og backup-regimet.

Siste innlegg

Se alle

Siste innlegg

Se alle

Moderne, policybasert backup og datamanagement løsning for hybride miljøer

Rubrik data management plattform

Bli med Move på Dell Technologies Forum