Brukeradopsjon og endringsledelse

Behovet for bedre teknologi, effektivisering av arbeidsmetoder eller nye strategier fører ofte til andre måter å jobbe på, enten det handler om et nytt system, arbeidsprosesser eller en rolle. For at teknologien skal gi verdi, er man avhengig av at menneskene er med på å støtte opp om endringene dette medfører.

Du får vite at du skal gjøre jobben din annerledes. Hva kjenner du i magen?

Vi påvirkes kontinuerlig av endring og mange kan oppleve ubehag når de befinner seg i en situasjon der de må forholde seg til noe ukjent. En organisasjon endrer seg ikke av seg selv. Det er summen av endringene på individnivå som skaper endring i en organisasjon. Det vil si, det skjer ingen endring uten at mennesker tar aktivt del i, støtter og adopterer. Det er viktig å skape engasjement og et ønske om å være med. Vi i Move hjelper dere med å spre endringsglede! Hvordan gjør vi det?

Fokuser på involvering
Det er få mennesker som blir motivert av å bli tvunget inn i endringsprosesser, uten å få vite hvorfor ting skjer, hva som skal skje og når det skjer, - og hva som skjer hvis endringen ikke gjennomføres. Det er tøft hvis man ikke ønsker, forstår behovet, eller er enig i endringen. Når man opplever å bli involvert, og at man spiller på samme lag, styrkes følelsen av felleskap og å være en viktig deltaker, og man skaper eierskap til det man sammen skal oppnå.

Strukturert tilgang til endringsprosesser
Alle medarbeidere på alle nivå trenger å forstå hvorfor endringen skjer, ledere trenger å forstå deres medarbeidere og hvorfor de reagerer som de gjør for å kunne hjelpe hverandre igjennom prosessen. Det er enklere for alle involverte å navigere igjennom prosesser når det er forutsigbart, definerte forventninger og tydelig kommunikasjon om hvorfor endringen skal skje og hvordan.

Ved å inkludere endringsledelsesaktiviteter i en endringsprosess gir det*:

 

target_inv

6 x større sannsynlighet
for å nå mål

kalender_inv

5 x større sannsynlighet for å holde tidsplan

budsjett_inv

2 x større sannsynlighet for å holde budsjett

roi_inv

Man oppnår ROI som avhenger av mennesker

* Kilde: Prosci

Ønsker du å høre mer?
Ønsker du å vite mer om hvordan Move kan hjelpe dere med å skape endringsglede i deres prosesser? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.