Beredskapsplan IT

Beredskapsplan IT er både et styrende- og operasjonelt dokument, og skal være lett tilgjengelig for krisehåndteringspersonell i en krisesituasjon. Dette dokumentet inngår i virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet og i plan for virksomhetskontinuitet. Dokumentet Beredskapsplan IT viser til ytterligere dokumentasjon, som for eksempel prosedyrer, sjekklister, oversikter og systembeskrivelser.

Beredskapsplan IT ivaretar din virksomhets krav til informasjonssikkerhet i en krisesituasjon ved å:

 • forberede virksomheten til å kunne håndtere uønskede hendelser og krisesituasjoner effektivt (holde hodet kaldt, ta riktige valg og utføre prosedyrer med kompetente ressurser).

 • beskytte virksomhetens verdier, reduserer skadeomfang og gjøre det mulig å gjenopprette til normalsituasjon uten unødig opphold.

 • sikre logger for å dokumentere årsak, støtte etterforskningen og hindre gjentakelse.

 • samsvare med lovverket som stiller krav til beredskap i virksomheten.

Vi tilbyr flere nivåer av beredskapsplaner avhengig av virksomhetens ønske og behov. Beredskapsplanene kan utformes til å samsvare med blant annet anbefalingene fra Datatilsynet, Uninett, NSM eller etter kravene i ISO 27001.

Beredskapsplanen vil blant annet inneholde:

 • Beskrivelse av scenarier og trusselvurderinger
 • Definisjon av krisesituasjon
 • Roller og ansvar (for bl.a. hendelseshåndteringsansvarlig, kriseleder og hendelseshåndteringsteam)
 • Kriterier for varsling til ledelse og nøkkelpersonell i virksomheten
 • Prosess for håndtering av krisesituasjon. Dette kan for eksempel være:
  • gjennomgang av hendelsesfakta
  • vurdering av skadeomfang
  • kriterier for eskalering
  • mobilisering av hendelseshåndteringsteam
  • informasjon til interessenter
  • notering av detaljer underveis
  • prosedyre for gjenoppretting til normalsituasjon uten unødig opphold
  • evaluering av hendelseshåndteringen og rapportering til ledelse
 • Varslingslister
 • Systemoversikter
 • Leverandøroversikter og bistandsavtaler
 • Prosedyre for bevisinnsamling og logganalyser
 • Øvelsesplan

Ønsker du å høre mer?
Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere med å utforme en beredskapsplan? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.