Backup as a Service - Datasenter

Sikrer virksomhetens data levert som en abonnementstjeneste


Move_BaaS_DatasenterBackup as a Service (BaaS) – Datasenter er en robust backup og gjenopprettingstjeneste av data lagret i kundens datasenter eller i en skytjeneste. Tjenesten sikrer minimal nedetid for forretningsdriften og reduserer dermed eventuelle økonomiske konsekvenser.

Tjenesten leveres over en avansert teknologiplattform med markedsledende program- og maskinvare installert i kundens og Move sitt datasenter. Kunden får tilgang til en on-prem installert plattform dedikert til backup, hvor alle data er kryptert og utilgjengelig for andre enn kunden selv og Move sitt driftspersonell.

Tjenesten tar utgangspunkt i industristandard-prinsippet 3-2-1; Det er alltid 3 kopier av dataene, 2 kopier på ulike lagringsmedia, og 1 kopi ut av huset.

Move sørger for at backup blir fulgt opp og vil regelmessig teste at gjenoppretting (restore) fungerer.
Data kopieres (replikeres) til et av Move sine datasentre som en off-site kopi for å sikre mot katastrofe.

Policybasert backup webinar plakat

On demand webinar med Cohesity

Moderne, policybasert backup og datamanagement løsning for hybride miljøer.

Se det her

BaaS-webinar-intro

On demand webinar: Move BaaS

Backup som en ekstern tjeneste sikrer virksomhetens data og drift ifbm et cyber angrep.

Se det her