Backup-banner-2-1280x512

Backup | sikkerhetskopiering

Backup og recovery-løsninger brukes for å sikkerhetskopiere og gjenopprette virksomhetens filer og data dersom de blir korrupte, slettet ved en feiltagelse, eller kryptert/låst ved et ransomware angrep. Backup er en del av den daglige driften som ofte blir oversett inntil man trenger å gjenopprette data som har blitt borte eller korrupt.

I denne artikkelen går vi gjennom:

 • hva du bør ha fokus på for din backup løsning
 • er backup-som-en-tjeneste et smartere valg for din virksomhet?
 • noen av de ledende teknologiene på markedet 

Når løsningen settes opp riktig, utgjør sikkerhetskopiering en god forsikring for at virksomheten effektivt kan komme seg tilbake i normal drift etter et angrep eller dersom viktige data eller programmer blir borte. En robust backup og recovery løsning er kritisk for enhver virksomhet som ikke tåler å miste data eller nedetid og må være en integrert del av virksomhetens beredskapsplan. 

 

Hva bør du har fokus på for din backup løsning?

Enhver virksomhet har spesifikke behov ifht sitt driftsmiljø og data-lagrings strategi. Vi anbefaler at følgende kriteria er med i vurderingen:

 • Brukervennlighet 
 • Fungere på tvers av IT-topologien, både on-prem, off-prem og for skytjenester
 • Ytelse/kapasitet både for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av backup
 • Kan sikre forretningskontinuitet ved å forebygge muligheten for kryptovirus og løsepengekrav (ransomware)
 • 3-2-1 prinsippet (3 kopier, på 2 forskjellige media/enheter, og hvorav 1 er off-site)
 • Eie egen løsning eller abonnere som en tjeneste 
 • Og selvsagt er kostnader et viktig tema 

Det finnes en rekke løsninger på markedet som dekker behov som on-prem (lokal) backup, sikkerhetskopiering til sekundær lokasjon, og skylagring gjennom f.eks Amazon, Google Cloud eller Move sin skylagringstjeneste. Hva som er den beste løsning for din virksomhet avhenger av de spesifikke behovene man har og om det er forretningsmessige eller teknologiske hensyn å ta. Vi anbefaler en prosess med workshops for å avdekke alle relevante forhold som må tas hensyn til og som dermed munner ut i en kravspesifikasjon.

 

Microsoft tar ikke backup av dine 365-data!

Et svært viktig poeng nå som stadig flere virksomheter bruker Microsoft 365 med lagring i skyen, er at Microsoft ikke tar backup av virksomhetens data selv om det er lagret i Azure eller 365-skyen. Det må virksomhetene selv ta ansvaret for. Derfor mener vi at enhver backup-løsning også må kunne ivareta det.

Backup som en tjeneste

Et alternativ til å investere i egen backup rigg, er å vurdere hvorvidt bakup som en tjeneste kan være fordelaktig for virksomheten både ut fra tekniske, økonomiske og driftsmessige hensyn. Man slipper f.eks tunge investeringer i eget datasenter, en lang prosess med vurdering av teknologivalg, og man vet man har en overvåket og driftet backup-tjeneste som fungerer til enhver tid.

Backup som en tjeneste - også kalt Backup as a Service eller BaaS - sørger for systematisk sikring av data som er lagret i virksomhetens datarom og/eller i skytjenester. En slik tjeneste er raskere å sette opp og tilpasse til virksomhetens behov enn å investere i egen backup infrastruktur i eget datasenter. Med BaaS-tjenesten får man effektiv gjenoppretting av data som gir mulighet til å fortsette driften. Tjenesten reduserer økonomiske konsekvenser av nedetid og gir samtidig beskyttelse mot fatale konsekvenser fra løsepengevirus-angrep (ransomware).


MOVE BACKUP AS A SERVICE DATASENTER

MOVE BACKUP AS A SERVICE MICROSOFT 365

MOVE OBJEKTLAGRING S3 (S3aaS)

 

Last ned Defend your data | Lær hvordan du sikrer dine data.

Leverandører og teknologi 

Backup-løsningen kan også leveres som en komplett installasjon i virksomhetens datasenter dersom man ønsker å eie løsningen selv. Move har spisskompetanse på de ledende teknologiene og løsningene i markedet, og gir råd til kundene ut fra de spesifikke behov virksomheten har. 

Her er en overordnet gjennomgang av de ledende løsningene som gir en oversikt over markedet. Ønsker du nærmere detaljer anbefaler vi at du tar kontakt med oss i Move eller besøker de respektive teknologileverandørenes nettsider for å finne ytterligere informasjon.

Move er sertifisert partner med de fleste ledende teknologiløsningene på markedet. Mange egenskaper går igjen på de respektive plattformene, men det finnes forskjeller som er viktig å være klar over når man skal velge løsning. En workshop med Move er å anbefale så man får en god oversikt og kan gjøre en veloverveid beslutning.


Cloudian  |  Cohesity  |  Dell EMC  |  HPE  |  IBM  |  Nutanix  | 

Rubrik  |  Veeam  |  Skylagring


Cloudian HyperStore Object Storage 

HyperStore S3 objektlagring løser de største lagringsutfordringene. Du distribuerer HyperStore-noder der du trenger lagringskapasitet, og kan skalere sømløst. Man kan benytte HDD-baserte lagringsplattformer for å minimere kostnader, eller bruk all-flash minne og få mange ganger bedre ytelse til priser som er veldig konkurransedyktige.

Cloudian er kompatibel med industristandard servere og tilbyr dermed et bredt utvalg av bare-metal-servere (dedikerte fysiske servere) eller virtuelle maskiner. Du kan bruke HDD-baserte servere for kapasitetsintensive applikasjoner, eller Cloudian flash-optimalisert programvare for høyeste ytelse på all-flash-enheter. Man kan også kombinere HDD og blits i en adaptiv hybridkonfigurasjon med intelligent dataplassering. Uansett plattform får du alle HyperStore-funksjoner og funksjonalitet. 

Cloudian HyperStore-enheter gir deg plug-and-play-distribusjon og ende-til-ende-støtte. Velg mellom HDD- eller all-flash-konfigurasjoner for å møte dine ytelses- og kapasitetskrav. Eller kombiner begge typene i en hybridkonfigurasjon som tilpasser seg endrede bruksmønstre.

Kapasitetene varierer fra 77 TB til over 1,5 PB per enhet. Hver konfigurasjon er nøye satt opp for å gi den optimale kombinasjon av ytelse, kapasitet og kostnad. 

Move sin tjeneste for objektlagring S3 baserer seg på Cloudian teknologi.

cloudian

Cohesity 

Cohesity DataProtect er en moderne, programvaredefinert backup løsning som er bygget for skalerbarhet og ytelse, og forenkler sikkerhetskopiering, reduserer kostnader, gjør umiddelbar gjenoppretting mulig, og sikrer forretningskontinuitet i virksomheten. 

Cohesity tilbyr en hyperkonvergert infrastrukturplattform (HCI) for flere tjenester innen backup, fil-lagring, IT-sikkerhet og kunstig intelligens (AI). 

Tjenestene Backup-as-a-Service Datasenter og Backup-as-a-Service Microsoft 365, som Move tilbyr, baserer seg på infrastruktur fra Cohesity og er en komplett løsning for å sikre virksomhetens data, enten de ligger on-prem eller i en skytjeneste. Dette er et av de viktigste tiltakene for å sikre seg mot kryptovirus (ransomware) problemstillinger slik at normal forretningsdrift kan gjenopprettes raskt. 

Fordeler: 

 • Brukervennlig global management 
 • Policy drevet automatisering 
 • Ransomware beskyttelse 
 • Rask og skalerbar recovery funksjonalitet 
 • Tilgjengelig som tjeneste både via partnere og direkte fra Cohesity
Cohesity_2_Color_White_Logo

Dell EMC PowerProtect

Dell EMC porteføljen for backup inkluderer:

 • PowerProtect Data Manager
  Denne programvaredefinerte løsningen omfatter automatisk discovery, deduplisering, fleksibilitet, selvbetjeningsmuligheter, sentralisert styring og SaaS-basert rapportering og overvåking.

 • PowerProtect sikkerhetskoperingstjeneste
  SaaS-basert databeskyttelse som gir sikkerhetskopiering og katastrofeoppretting med tilnærmet uendelig skalerbarhet og med forutsigbare kostnader.

 • Data Protection Suite
  Denne programvareserien er bygget på anerkjente programvareløsninger, og gir omfattende, enkel og fleksibel databeskyttelse.
dell-emc

HPE

HPE Backup & Recovery Service for hybride cloud miljøer giør det enkelt å sikre sine data og raskt å gjenopprette. Løsningen er en tjeneste som kjører i GreenLake skyen til HPE og er komplementær til on-prem lagring og backup.

For å sikre dataene benyttes Zerto - et innovativt teknologiselskap som er kjøpt opp av HPE i 2021. Teknologien kompletterer GreenLake sky tjenesten med avansert ransomware beskyttelse, katastrofe gjenoppretting og datasikring. Teknologien gjør det mulig å gjenopprette normal drift etter et hacker-angrep på svært kort tid ved at man klarer å identifisere tidspunktet hvor ondsinnet programvare har infisert/kryptert dataene, for deretter å gjenopprette med den siste rene sikkerhetskopien før dette tidspunktet.  

Alt levert som en tjeneste som er enkel å sette opp - nærmest plug & play hvis vi tar HPE på ordet. Løsningen kan kombineres med kundens eksisterende on-prem lagrings- og backupløsninger.

 

HPE tilbyr også en on-prem backup løsning som heter StorOnce som både virtuell programvaredefinert lagring og som fysiske lagringsenheter til datasenteret. Begge løsningene kan settes opp med HPE Cloud Bank Storage som gir deg sekundær lagrin i en skytjeneste som Azure eller Amazon m.fl. 

 • StoreOnce System er fysiske dedikert backup enheter
 • StoreOnce VSA er programvaredefinert backup 
hpe_pri_cmyk

IBM Spectrum

Spectrum er IBM sin portefølje med lagringsløsninger hvor seks produkter inngår: Accelerate, Scale, Virtualize, Control, Protect og Archive. 

Spectrum Accelerate er blokklagring basert på IBMs XIV-lagringsteknologi. Den kan skalere opp til titalls petabyte og implementeres på vanlige servere, XIV, eller i skyen. Den kan kjøpes som programvare eller som skytjeneste med IBM SoftLayer. 

Spectrum Scale fungerer som et kontrollsenter for å administrere policybasert dataflyt. Den er basert på IBM sin General Parallell File System-teknologi, og er tilgjengelig som frittstående programvare, samlet på IBM-maskinvare som IBM Elastic Storage Server, eller som en skytjeneste. 

Spectrum Virtualize er programvare for lagringsvirtualisering tidligere kjent som IBM SAN Volume Controller. Lagringskapasitet fra flere lagringssystemer kan slås sammen slik at funksjoner som komprimering og automatisk lag-deling (tiering) kan spres over alle lagringsenhetene, og administrasjon gjøres fra én lokasjon. 

Spectrum Control er administrasjonsverktøyet som kjører i IBMs sky for virtualisert, sky- og programvaredefinert lagring. Det gir brukere ytelsesovervåking og kapasitetsplanlegging for lokal lagring. 

Spectrum Protect er et sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsprodukt basert på IBM Tivoli Storage Manager, og kan brukes for fysisk-, virtuell- eller skylagring. Den gir snapshots, multi-site replikering og administrasjon av katastrofegjenoppretting (disaster recovery). 

Spectrum Archive var tidligere kjent som Linear Tape File System og gir tilgang til IBM-båndstasjoner ved å bruke en 1:1-tilordning av filmapper til båndstasjoner. Det eliminerer behovet for separat løsning for arkivlagring og anleggsflytting av data mellom produksjon og arkivkapasitet.

Nutanix

Nutanix samarbeider med HYCU som har utviklet en dedikert backup løsning for Nutanix Enterprise Cloud. Det er en løsning for hyperkonvergert infrastruktur (HCI). Løsningen gir en sømløs administrasjon for sikkerhetskopiering på tvers av Nutanix og andre systemers virtuelle infrastruktur, og med samme brukervennlighet som Nutanix er kjent for.

Noen av fordelene er:

 • Ren programvare løsning som kjører på Nutanix clusteret
 • Automatisert applikasjonskartlegging, 
 • Prism lignende brukergrensesnitt og en agnostisk hypervisor arkitektur som beskytter både Nutanix og andre teknologiplattformers virtuelle miljøer
nutanix logo

Rubrik

Rubrik sine løsninger gir moderne databeskyttelse for workloads og tjenester som kjører i forskjellige skyer. Med Move som systemintegrator kan kundene fjerne oppgavene med administrasjon og vedlikehold av sikkerhetskopier på tvers av forskjellige skyer og tjenester.

Rubrik har løsninger for:

 • Cloud Data Management
 • Cloud Backup og Recovery
 • Security og Compliance
 • NoSQL Database Protection
Rubriks løsninger hjelper IT-avdelingen å spare tid ved å forenkle og automatisere policyhåndtering med en SLA policy engine. Administratorer kan gjenopprette data med bare noen få klikk og samle sikkerhetskopiering og gjenoppretting i ett enkelt administrasjonsmiljø som gir global styring og visibilitet over hele sky-miljøet, applikasjoner og datasenter.
 
rubrik

[WEBINAR]:
TechTalk med Åsmund Berget og Helge Kveseth: Rubrik Data Management Platform

Veeam

Med Veeam Backup & Replication kan du lage sikkerhetskopier på bildenivå av virtuelle, fysiske skymaskiner og gjenopprette fra dem. Teknologi som brukes i produktet optimerer dataoverføring og ressursforbruk, noe som bidrar til å minimere lagringskostnadene og gjenopprettingstiden i tilfelle en katastrofe.
 
Veeam Backup & Replication leverer tilgjengelighet for alle sky-, virtuelle og fysiske arbeidsbelastninger og er designet for å møte sikkerhetskopieringskravene til virksomheter av alle størrelser samtidig som den reduserer kompleksiteten og overgår ytelsen til mange eldre dedikerte backup løsninger.
 
Neste generasjon Instant Recovery Engine er spesialisert for mange forskjellige typer gjenoppretting, og gir ekstrem fleksibilitet. Ved å bruke den mest avanserte Instant VM Recovery-teknologien på markedet, kan du nå starte umiddelbar gjenoppretting av flere VM-er samtidig – noe som gjør dette til den veldig god løsning for migrering eller for å bringe multi-server-applikasjoner raskt tilbake online.
Veeam Backup & Replication gir alltid støtte for den nyeste versjonen av VMware, og er klar når du skal ta i bruk nye virtualiseringsplattformoppdateringer.
veeam_logo

Skylagring

Lagring i skyen har blitt en vanlig del av virksomheters lagringstopologi. Det innebærer at all tilkobling skjer gjennom programvare og internett-tilknytning. I utgangspunktet er det ingen fysiske bokser som skal installeres, selv om det også finnes on-prem løsninger som gjør skylagringsarkitekturen mer effektiv. Lagring i en skytjeneste er tregere enn lokal lagring innenfor virksomhetens nettverk, men kan utnyttes både for lagring av produksjonsdata som kontinuerlig benyttes, og til langtidsarkivering av statiske data og sikkerhetskopier.
 
De mest sentrale skylagringsløsningene er:
 • Amazon S3
 • Google Cloud Storage
 • Microsoft Azure

Skylagringsløsninger som er knyttet til brukernes enheter er:

 • Apple iCloud
 • Microsoft OneDrive
 • Google Drive

Felles for Apple iCloud og Microsoft OneDrive er at dataene lagres både lokalt og synkroniseres til skylagringstjenesten. IT-administratorer kan integrere disse lagringstjenestene inn i virksomhetens IT-miljø slik at de har kontroll og sikkerhetsmekanismer på plass. Google Drive er i utgangspunktet en ren skylagringstjeneste og du må være koblet til internett for å få tilgang, men med Google Drive for Desktop har du også en lokal lagret versjon som synkroniserer dataene når du er online.

Amazon S3 skylagring

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) er en objektlagringstjeneste som tilbyr skalerbarhet, datatilgjengelighet, sikkerhet og ytelse. Kunder i alle størrelser og bransjer kan lagre og beskytte hvilken som helst mengde data for praktisk talt alle brukstilfeller, for eksempel datasjøer (datalakes), skybaserte applikasjoner og mobilapper. Med kostnadseffektive lagringsklasser og brukervennlig administrasjon kan du optimalisere kostnadene, organisere data og konfigurere tilgangskontroller for spesifikke forretnings-, organisasjons- og samsvarskrav. 

Typiske bruksområder: 

 • Datasjø (datalake) 
 • Bakup og restore av forretningskritiske data 
 • Arkivering av historiske data til en lav kostnad 
 • Plattform for å kjøre cloud-native applikasjoner 
1200px-Amazon-S3-Logo.svg

Google Cloud Storage

Google Cloud Storage er en skybasert objektlagringstjeneste for data på Google Cloud Platform-infrastruktur. Tjenesten kombinerer ytelsen og skalerbarheten til Googles sky med avanserte sikkerhets- og delingsfunksjoner.

Tjenesten er tilpasset både produksjonsdata og langtidsarkivering av data.

Noen av egenskapene er:

 • Automatiser overføring til lavere lagringsklassene
  Dataene konfigureres med Object Lifecycle Management og transisjon til rimeligere (og tregere) lagringsklasse kan f.eks gjøres automatisk når dataene har nådd en viss alder.
 • Redudansalternativer
  Kunden kan spesifisere hvor man ønsker å lagre dataene geografisk mellom Google sine datasentre over hele verden.
  Dermed kan du optimalisere lagringen ifht aksesstid (latency) eller benytte funksjonaliteten i katastrofegjenopprettingsplanen for virksomhetens data.
 • Enkel dataoverføring til Cloud Storage
  Storage Transfer Service tilbyr en kraftig online overføring til Cloud Storage – både med skalerbarhet og hastighet som effektiviserer dataoverføringsprosessen.
  For offline dataoverføring benyttes en Transfer Appliance lagringsserver som plasseres i datasenteret til virksomheten og deretter sender data til en mottakssentral som laster dataene opp til Cloud Storage.
 • Arkivlagring
  Med lav latency og et konsistent API på tvers av Cloud Storage, kan man leverer Archive- og Coldline-lagene kald lagring du faktisk kan bruke. Trykk på dataene dine som er arkivert i Archive eller Coldline direkte fra applikasjoner med lav ventetid, sammenlignbar med de andre lagringsklassene. Når det gjelder arkivering og forretningskontinuitet, endrer Archive og Coldline hva industrien kan forvente av kjølelagring i skyen.

Lagringsklasser for enhver arbeidsmengde

Spar kostnader uten at det går på bekostning av ytelsen ved å lagre data på tvers av forskjellige lagringsklasser:

 • Standard lagring: Bra for "varme" data som brukes ofte, f.eks nettsteder, strømmetjeneste og mobilapper.
 • Nearline Storage: Lave kostnader. Bra for data som kan lagres i minst 30 dager, inkludert sikkerhetskopiering av data og multimedieinnhold.
 • Coldline-lagring: Svært lav pris. Bra for data som kan lagres i minst 90 dager, inkludert katastrofegjenoppretting.
 • Arkivlagring: Laveste kostnad. Bra for data som kan lagres i minst 365 dager, f.eks regulatoriske arkiver (regnskapsdata, avtaledokumenter).
Google cloud storage

Microsoft Azure

Azure Storage-plattformen er Microsofts skylagringsløsning for moderne datalagringsbehov. Azure Storage er svært skalerbar, robust og sikker lagring for de fleste dataobjekter i skyen og akesseres via HTTP eller HTTPS via en REST API. Azure Storage tilbyr også klientbiblioteker for utviklere som bygger applikasjoner eller tjenester.

 

Fordeler med Azure Storage

Azure Storage-tjenester tilbyr følgende fordeler for applikasjonsutviklere og IT:

 • Robust og tilgjengelig. Redundans sikrer at dataene er trygge i tilfelle maskinvarefeil. Du kan replikere data på tvers av datasentre eller geografiske regioner for ytterligere beskyttelse mot lokal katastrofe eller naturkatastrofe. Data replikert på denne måten forblir tilgjengelige i tilfelle et uventet driftsavbrudd.
 • Sikkerhet. Alle data som skrives til en Azure Storage-konto krypteres av tjenesten. Azure Storage tilbyr presisjonskontroll over hvem som har tilgang til dataene.
 • Skalerbar. Azure Storage er designet for å være ekstremt skalerbar for å møte datalagrings- og ytelsesbehovene til moderne applikasjoner.
 • Driftet. Azure håndterer systemvedlikehold, oppdateringer og kritiske problemer for deg.
 • Tilgjengelighet. Data i Azure Storage er tilgjengelig fra hvor som helst i verden.

 

Azure Storage-datatjenester

Azure Storage-plattformen inkluderer følgende datatjenester:

 • Azure Blobs: En massivt skalerbar objektlager for tekst og binære data. Inkluderer også støtte for big data-analyse gjennom Data Lake Storage Gen2.
 • Azure Files: Administrerte fildelinger for sky- eller lokale distribusjoner.
 • Azure Queues: En meldingsbutikk for pålitelig meldingsutveksling mellom applikasjonskomponenter.
 • Azure Tables: En NoSQL-butikk for skjemaløs lagring av strukturerte data.
 • Azure Disks: Lagringsvolumer på blokknivå for Azure VM-er.
  Hver tjeneste er tilgjengelig via en lagringskonto. 
Azure cloud illustration